Expertise

© 2022

Het advocatenkantoor van Caster, Hocké & Limme bestaat uit polyvalente advocaten en is werkzaam binnen volgende vakgebieden:

Handels- en ondernemingsrecht

Binnen dit rechtsgebied kan u bij ons terecht voor advies, bemiddeling alsook voor juridische bijstand ingeval van een geschil voor de rechtbank.

Ons team is onder meer gespecialiseerd in:

 • Het opstellen en reviseren van contracten
 • De opmaak van sluitende algemene voorwaarden
 • Invordering van achterstallige facturen
 • Geschillen met klanten
 • Leasing

Huur en handelshuur

Ons team is op de hoogte van de recente rechtspraak en wijzigingen binnen het huurrecht. U kan op ons rekenen voor:

 • De redactie van huurcontracten
 • De bijstand in een geschil met de huurder wegens niet betaling van de huur
 • Huurschade
 • Gebreken aan het huurpand
 • Een einde stellen aan de huurovereenkomst
 • Een handelshuurhernieuwing afsluiten
 • Alle andere problemen waarmee de verhuurder dan wel de huurder zich geconfronteerd zien

Invordering en beslag

Invorderingsdossiers dienen snel en efficiënt aangepakt te worden. Ons kantoor is hierop ingesteld en speelt in deze dossiers kort op de bal. Het kantoor werkt samen met vaste gerechtsdeurwaarders om het invorderingsdossier tot een goed einde te brengen.

De verschillende vormen van het beslag, de bijzondere procedures en termijnen eigen aan het beslag behoren tot het vakgebied van onze advocaten.

Aannemingsrecht - Geschillen in de bouwsector

Bij een bouwwerk zijn verschillende actoren betrokken: de bouwheer, de architect, het studiebureel, de aannemer. Deze verschillende actoren kunnen op ons kantoor terecht voor advies, de opmaak van contracten dan wel voor bijstand ingeval van een geschil.

 • Vertoont het bouwwerk gebreken?
 • Heeft het bouwteam fouten begaan?
 • Komt uw aansprakelijkheid in het gedrang?

Aarzel dan niet en neem contact op met ons kantoor zodat wij u hierin kunnen bijstaan.

Geschillen in de zorgsector

Ons kantoor heeft een bijzondere en jarenlange expertise opgebouwd voor wat betreft de dossiers binnen de zorgsector. Deze voortreffelijke vakkennis beslaat verschillende aspecten waarin wij actief zijn:

 • Dossiers inzake ouderenzorg
 • Het burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijkheidsrecht binnen de zorgsector
 • De procedures inzake geesteszieken en voorlopige bewindvoering
 • Het onderzoeken van de borgstellingen en tussenkomsten van de sociale instanties, OCMW

Contractenrecht

Heeft u vragen met betrekking tot het opstellen, aangaan en uitvoeren van contracten? Ons kantoor kan u bijstaan bij alle elementen van het tot stand komen van contracten en overeenkomsten.

Denk hierbij onder meer aan:

 • Precontractuele onderhandelingen
 • Opstellen van algemene voorwaarden
 • Redactie en nalezen van contracten alsook en het afsluiten ervan
 • Advies en te volgen procedures bij problemen of discussies betreffende de overeenkomst

Aansprakelijkheidsrecht

Het uitgangspunt van aansprakelijkheidsrecht is het herstel of de compensatie van schade. Een gedraging kan al dan niet ernstige gevolgen met zich meebrengen.

Door jarenlange samenwerkingen met (rechtsbijstand)verzekeraars beschikt ons kantoor over de nodige expertise om zowel mogelijke veroorzakers als schadelijders bij te staan in hun aansprakelijkheidsgeschillen.

Meer specifiek betreft het bijvoorbeeld:

 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Buitencontractuele aansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid

Algemeen burgerlijk recht

Het algemeen burgerlijk recht of privaatrecht is de ruime verzamelnaam voor alle zaken en geschillen tussen burgers en/of rechtspersonen. Het betreft de meest ruime rechtstak.

U kan onze advocaten onder meer raadplegen voor advies of bijstand inzake:

 • Huurzaken
 • Familierecht
 • Contractenrecht
 • Burenhinder
 • Mede-eigendom en syndicus

Verkeersrecht

Dagelijks maakt u deel uit van het verkeer. U kan bij ons gespecialiseerd team terecht voor al uw verkeerszaken:

 • U heeft een verkeersovertreding begaan?
  • Snelheidsovertredingen
  • Rijden onder invloed
  • Verkeersongeval met letselschade
  • Als eigenaar een voertuig in het verkeer te hebben gebracht, zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt was door een geldige verzekering
 • U bent slachtoffer van een verkeersongeval?
 • U heeft een verkeersongeval veroorzaakt?
 • U dient voor de Politierechtbank te verschijnen?

Aarzel niet om op ons kantoor beroep te doen. Bovendien kan u veelal in verkeerszaken beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering en worden het ereloon en de kosten van de advocaat gedekt door de verzekeringsmaatschappij.

Strafrecht

Ons kantoor levert bijstand aan zowel verdachten, beklaagden als slachtoffers in strafzaken. Dit in alle fases van het strafrechtelijk onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Bijstand verlenen bij verhoor voor de politie en onderzoeksrechter
 • Burgerlijke partijstelling namens het slachtoffer of de benadeelde
 • Verdediging van beklaagden voor politie- en correctionele rechtbanken

Familierecht

Het familierecht betreft een onderdeel van het Burgerlijk recht. Het is een zeer specifieke materie die vaak emotioneel geladen is en waar veel aandacht besteed wordt aan onderhandelen.

Onze advocaten kunnen u bijstaan tijdens de onderhandelingen, advies verlenen, overeenkomsten opstellen en procedures voeren met betrekking tot onder meer:

 • Echtscheiding
 • Het einde van een feitelijke dan wel wettelijke samenwoning en de gevolgen hiervan
 • Vereffening en verdeling van nalatenschappen
 • Ouderschapsregelingen en vorderingen inzake onderhoudsgeld voor de gemeenschappelijke kinderen

Juridische experts met de juiste ervaring