Advocaten

© 2022

Annick van Caster

Annick studeerde in 1996 af aan de Katholieke Universiteit Leuven nadat zij haar kandidaturen behaalde aan de Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix in Namen.

Zij is sinds 1 september 1996 lid van de Brusselse balie. Doorheen de jaren heeft zij een bijzondere expertise ontwikkeld in geschillen rond huur, contractuele aansprakelijkheid en bouwrecht. Zij adviseert en treedt ook op voor verschillende actoren in de ouderenzorg.

Zij volgde in 2016 een postuniversitaire opleiding als curator aan de Katholieke Universiteit Leuven. 

Sinds 2024 heeft zij de erkenning als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken van de Federale Bemiddelingscommissie.

Annick is tweetalig en pleit regelmatig burgerlijke en commerciële geschillen in beide landstalen.

Haar grote beschikbaarheid wordt door haar cliënteel gewaardeerd. Zij hecht een groot belang aan een pragmatische aanpak van elk geschil, waarbij het belang van haar cliënten centraal staat.

Fotografie is één van haar passies en sporten haar ideale uitlaatklep.